Lastik kaplama aşınmış olan lastiğin sırtının yenilenmesidir. Kaplanmış bir lastik, performansından herhangi birşey kaybetmeden ayni servis koşullarında yeniden kullanılmaya devam eder. Günümüzde gelişen lastik teknolojisi, lastiklerin gövdesinin birkaç kez kaplanmasına olanak sağlamaktadır. Genellikle kamyon/otobüs lastikleri, iş makinası lastikleri, uçak lastikleri ve bazı binek lastiklerine uygulanır.

İLK KONTROL

Başarılı bir kaplamanın sırrı üretim sürecinin her aşamasında lastiğin kontrol edilmesidir. Bu süreç ilk kontrolle başlar ve kaplama işlemlerinin en önemli aşamasıdır. Tüm aşınmış lastikler (karkaslar) kaplama için potansiyel hammaddedir. Karkas kontrol yöntem ve işlemlerinin amacı imalat hataları, kullanım hataları, limit dışı tamir, yorgunluk, yaşlanma gibi kusurları bulunmayan, güvenlik standartlarına uygun, yeni bir sırt ve ömür sürmeye hazır gövdelerin seçilebilmesidir. Karkas kontrol yöntemleri iki gruba ayrılabilir; 1.Elle ve gözle kontrol: Temel kontrol yöntemidir. Elle hissedilen gözle görülen belirgin arızalar bu yöntemle bulunur. 2. Makine ve aletle yapılan kontroller : Gizli ve görülmeyen arızalar için yardımcı, tamamlayıcı yöntemlerdir.

TIRAŞLAMA (RASPA) Tıraşlama, aşınmış sırt izlerinin tamamen kaldırılarak yeni sırt için uygun yüzeyin hazırlanmasıdır. Lastik, tornaya benzeyen tıraşlama makinesi üzerine takılır ve şişirildikten sonra döndürülür. Raspa bıçaklarının takılı olduğu kafa lastiğe yaklaşarak aşınmış yüzey üzerinden talaş almaya başlar. Sonuçta karkasın yapısına ve konulacak sırtın cinsine göre en uygun açı, genişlik ve yüzey pürüzlülüğü elde edilir. (tıraşlanmış bir karkas yeni lastiğe göre daha yuvarlak ve daha balanslı olur.)

YARALARIN TEMİZLENMESİ / TAMİR Lastik tıraşlandıktan sonra taş ve cisim batıkları nedeniyle kuşak paketinde oluşmuş yara ve paslar, krater açma raspaları ile temizlenir ve tamir edilir. Tamir limitlerini aşan yara var ise karkas reddedilir. Uygun yöntem ve teknikle yapılmış bir tamir karkasın orijinal yapısından daha dayanıklı olur.

SIRT GEÇİRME Yaraların temizlenmesi ve tamir işlemleri bittikten sonra, yeni sırt malzemesi ile karkas arasındaki yapışmayı güçlendirmek için karkas üzerine solvent içerisinde çözünmüş ham kauçuktan oluşan bir solüsyon uygulanır. Bu solüsyonun kuruması sağlanır ve sırt geçirme işlemine başlanır. Sırt geçirme sıcak ve soğuk kaplama yöntemlerinde farklılık arz eder; Sıcak kaplamada hazırlanan karkasa uygun ölçüde pişmemiş ham sırt sarılır. Soğuk kaplamada ise ön pişirmeli sırt lastiğin çevre ölçüsü uzunluğunda kesilir. Yeni sırt ile karkas arasında kimyasal düzeyde moleküler birleşmeyi sağlayan kuşingam sırtın altına veya karkasın üzerine geçirildikten sonra sırt, lastik çevresi boyunca homojen bir gerdirme ile karkasa tatbik edilir. Uygulama manuel veya makine yardımı ile yapılabilir.

PİŞİRME (VULKANİZASYON) Pişirme kauçuğun fiziksel özelliğinin değişmesidir. Yani plastik halden elastik hale geçmesidir. Bu geçiş için üç parametre gerekir. Sıcaklık, basınç ve zaman.Sıcak ve soğuk sistem kaplamada, pişirme yöntemleri biri birinden tamamen farklıdır.Sıcak sistem kaplamada ham (pişmemiş) sırtın sarılı olduğu karkas, metal kalıpların içerisinde pişerek desen ve şekil alır. Soğuk kaplamada ise önceden pişirilerek desen ve şekli verilmiş sırt kullanılır. iki pişmiş malzemeyi, sırtı ve gövdeyi biri birine kimyasal yolla bağlayan aradaki cushion-gum kauçuğunun pişmesidir. Soğuk sistemde esnek kalıp diyebileceğimiz zarflar içerisine geçirilmiş karkaslar bir otoklav içerisine yerleştirilerek daha düşük sıcaklık ve basınç ortamında karkas gövdesine zarar vermeden pişirilir.

SON KONTROL Kaplama işlemlerinin son aşamasıdır. Lastikler hala sıcakken tüm iç yapısındaki ayrışmalar şişerek kendini belli eder. Bu nedenle lastiklerin tüm bölgeleri, yapılmış tamirler ve iç astar kontrolleri pişmeyi müteakip lastik hala sıcakken yapılmalıdır. Son kontrolde onay alan lastikler müşteriye sevk edilmek üzere boyanır ve en az 24 saat kendi halinde soğumaya bırakılır. Bu süre içerisinde devam eden kimyasal pişme tamamlanmış olur.